De oorschelp

class=
Aan ons hoofd zitten twee oorschelpen. De aparte vorm, grootte en richting zorgen er voor dat we geluiden op vangen. Door de specifieke kenmerken kunnen we de richting van het geluid lokaliseren. Vanaf de oorschelp legt het geluid nog een zeer ingewikkelde weg af. In dit filmpje kunt u het geluid op de voet volgen. (more)
Zweers Hoortoestellen
Markt 14
4761 CE ZEVENBERGEN
0168-323260
info@zweershoortoestellen.nl
ma 13.00-17.30
di t/m vr 09.30-17.30

Ook bij KIJK-Optiek
Markt 50
4931 BT GEERTRUIDENBERG

Facebook

View Roland Zweers's LinkedIn profileView Roland Zweers's profile

Lid van NVAB, NAG, Hoorprofs en erkend STAR-audicienclass=class=class=

Hamer aambeeld en stijgbeugel

class=
In het middenoor zitten een paar kleine botjes, de gehoorbeentjes. Het trommelvlies trilt en brengt de Hamer, aambeeld en stijgbeugel in beweging. Omdat de werking als een soort koevoet is worden de krachten anders verdeeld en lijkt er een versterking te onstaan. Aan de stijgbeugel zit een voetplaat en deze brengt de trillingen over op het ovale venster.

Het slakkenhuis

class=
Uiteindelijk komen de geluidstrillingen via het ovale venster in het slakkenhuis terecht. In dit slakkenhuis bevinden zich een paar kanalen die zijn gevuld met vocht. In dit vocht staan een groot aantal haarcellen. Door het vocht in beweging te brengen gaan de haarcellen dansen als wier op de bodem van de zee. (more)

De Haarcellen

class=
In het slakkenhuis staat een groot aantal haarcellen. Deze "haartjes" hebben ieder hun eigen toonhoogte en als er geluid klinkt dansen ze als het ware als koren in de wind. Zoals het koren verwoest wordt door een orkaan, kunnen harde geluiden de "haartjes" defintief tegen de vlakte slaan waardoor ze niet meer hun werk kunnen doen en je dus een gehoorverlies op bepaalde toonhoogten overhoudt.

De zenuwen en de hersenen

class=
Als via de haarcellen de trillingen zijn omgezet in electrische stroompjes naar de zenuwen komt uiteindelijk de informatie in de hersenen terecht.

Lawaaidoofheid

Door langdurige blootstelling aan geluiden kan lawaaidoofheid ontstaan. Door een overbelasting van de haarcellen in het slakkenhuis raken deze vaak onherstelbaar beschadigd. De ernstigste schade wordt aangericht in de hoge tonen, de tonen die nou juist zo belangrijk zijn om mensen te kunnen verstaan. Behalve slechthorendheid kan er ook oorsuizen optreden bij veel en langdurige herrie.